VCS als werkgever

VCS Observation levert hoogwaardige en creatieve totaalconcepten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Daarbij staan we midden in de maatschappij en nemen we actuele vraagstukken als uitgangspunt. Ontstaan vanuit een rechtvaardigheidsgevoel dat iedereen veilig moet kunnen leven en dat onveilige situaties om oplossingen vragen, brengt VCS (on)veiligheid letterlijk in beeld voor overheden, het bedrijfsleven en particulieren. Met innovatieve IT-oplossingen en diensten stellen wij onze opdrachtgevers in staat situaties en incidenten te observeren, registreren, analyseren en interpreteren. 

Wij zetten visuele registraties om in bruikbare informatie: van camera tot en met compleet ingerichte en vakkundig bemande meldkamer. Veiligheid wordt beheersbaar. Het is onze – realistische – ambitie de wereld veiliger en dus leefbaarder te maken. Daar mag u ons op aanspreken. Bij deze ambitie hoort ook het duurzaam omgaan met onze leefwereld. Wij streven naar een eerlijke balans tussen people, planet en profit door bijvoorbeeld zorgvuldige afvalverwerking, gedeeltelijk hybride te rijden, een energiezuinig serverpark te onderhouden en verantwoord te produceren. Het zijn kleine stapjes, maar het is een grote verandering in het denken. Denken aan anderen. Daar staan we voor.